บ่วงรักสลักแค้น 5 สิงหาคม 2559 ตอนที่ 9

บ่วงรักสลักแค้น
ดูละคร ล่าดับตะวัน 5 สิงหาคม 2559 ตอนที่ 9 ออกอากาศวัน พุธ-ศุกร์ ช่อง 8
จากความขัดแย้งในรุ่นพ่อแม่ ทำให้ปกป้องและมาลาต้องลักลอบคบหากัน แต่ถูกขัดขวางโดยดาวรายและพันลือ จนต้องพลัดพรากกัน ความแค้น ส่งต่อมาจนถึงรุ่นลูกของทั้ง 2 ฝ่านจนทำให้เกิดเป็น ความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างและถูกทำลาย ในนนามของความรัก