ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.19 วันที่ 30 ก.ย. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.19 วันที่ 30 กันยายน 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.18 วันที่ 23 ก.ย. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.18 วันที่ 23 กันยายน 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.17 วันที่ 16 ก.ย. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.17 วันที่ 16 กันยายน 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.16 วันที่ 9 ก.ย. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.16 วันที่ 9 กันยายน 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.15 วันที่ 2 ก.ย. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.15 วันที่ 2 กันยายน 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.14 วันที่ 26 ส.ค. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.14 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.13 วันที่ 19 ส.ค. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.13 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.12 วันที่ 12 ส.ค. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.12 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.11 วันที่ 5 ส.ค. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.11 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.10 วันที่ 29 ก.ค. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.10 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.9 วันที่ 22 ก.ค. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.9 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.8 วันที่ 15 ก.ค. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.8 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.7 วันที่ 8 ก.ค. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.7 วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.6 วันที่ 1 ก.ค. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.6 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.5 วันที่ 24 มิ.ย. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.5 วันที่ 24 มิถุนายน 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.4 วันที่ 17 มิ.ย. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.4 วันที่ 17 มิถุนายน 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.3 วันที่ 10 มิ.ย. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.3 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.2 วันที่ 3 มิ.ย. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.2 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.1 วันที่ 27 พ.ค. 60

ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2
รายการ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2 EP.1 วันที่ 27 พ.ค. 60 one ที่หมายเลข 31
เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม มหาสงครามแชมป์กระแทกแชมป์วันนี้ เดือดแน่ ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์2