SUPER100 อัจฉริยะเกินร้อย EP.27

รายการ SUPER100 อัจฉริยะเกินร้อย EP.27 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.50 – 18.00 น. ทางช่อง Workpoint อัจฉริยะทุกวัย “SUPER100 อัจฉริยะเกินร้อย” พร้อมใช้ความสามารถแลกความฝันสร้างปรากฎการณ์ครั้งใหม่ทั่วประเทศ