" ดูทีวีช่อง 7 HD "

  • ช่อง 7 HD (35)

    ดูช่อง 7 HD (35) ทีวีออนไลน์ช่อง 7 HD (35) ช่อง 7HD เริ่มแพร่ภาพตามมาตรฐาน CCIR 625 เส้น ระบบ PAL เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ….