The Rapper 2 EP.6 วันที่ 18 มี.ค. 62

รายการ The Rapper 2 EP.6 วันที่ 18 มี.ค. 62 ทุกวันจันทร์ เวลา 20.15 – 21.50 ช่อง Workpoint รายการแข่งขัน เดอะแร็ปเปอร์ เพื่อเฟ้นหาสุดยอด RAPPER รุ่นใหม่ของเมืองไทย

รายการ The Rapper Season 2 หลังจากจบคอนเสิร์ตใหญ่ The Rapper Concert ไปอย่างชื่นมื่นวงการแร็พ ทุกคนก็เตรียมตื่นเต้นกันอีกครั้ง เมื่อรายการ The Rapper ทางช่อง 23 Workpoint TV กลับมาอีก